Szczelność instalacji gazowej

sprawdzanie szczelności

Zajmujemy się okresową kontrolą szczelności instalacji gazowej. Według przepisów prawa budowlanego wykonuje się ją wraz z przeglądem co najmniej raz w roku. Natomiast w obiektach, których powierzchnia przekracza 2000 m2, należy zlecić jej przeprowadzenie dwa razy w roku. Przegląd odbywa się na zlecenie właściciela lub zarządcy budynku. W zakres usługi wchodzi również sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, spalinowych oraz dymowych.

Warto pamiętać o systematycznej kontroli szczelności rurociągów gazowych, a także urządzeń, które są podłączone do instalacji. Dzięki temu da się wykryć ewentualne nieprawidłowości, zanim dojdzie do groźnego w skutkach wybuchu. Dysponujemy specjalistycznymi i bardzo czułymi przyrządami pomiarowymi. Dzięki temu jesteśmy też w stanie odkryć ulatniający się dwutlenek węgla – czad – który jest bezwonny oraz śmiertelnie niebezpieczny.

Główna próba szczelności instalacji gazowej

Należy zaznaczyć, że okresowe kontrole to nie wszystko. Jak sama nazwa wskazuje, najważniejsza jest główna próba szczelności instalacji gazowej, która odbywa się:

  • przed oddaniem jej po raz pierwszy do użytku,
  • po jej modernizacji lub remoncie,
  • jeśli nie była eksploatowana powyżej 6 miesięcy,
  • gdy nie została napełniona gazem w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzenia głównej próby.

Próbie poddaje się przewody gazowe bez zabezpieczeń antykorozyjnych, które znajdują się przed oraz za gazomierzem. Wcześniej instalację się czyści, otwiera wszystkie kurki i zaślepia jej końcówki.